Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 25, 2023 in Przeprowadzki i transport |

Jak zorganizować transport zwłok z Niemiec do Polski?

Jak zorganizować transport zwłok z Niemiec do Polski?

Rodzina, która straciła kogoś bliskiego poza krajem, najczęściej nie zna procedury sprowadzenia zwłok. Tymczasem trzeba działać szybko i zgodnie z regulacjami prawnymi. Towarzyszące emocje nie ułatwiają sprawy. Skupienie się w tak trudnym momencie życia na formalnościach jest wyjątkowo trudne, ale niestety konieczne, aby móc godnie pochować zmarłego w wybranej lokalizacji. Wyjaśniamy, jak zorganizować transport zwłok z Niemiec do Polski.

Wiadomość o śmierci członka rodziny na terenie Niemiec – co dalej?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na przewóz zwłok z Niemiec (przepustki przewozowej, niem. Leichenpass), ewentualnie zaświadczenia o spopieleniu wydanego przez krematorium (niem. Einäscherungsbescheinigung). Drugi niezbędny dokument to odpis aktu zgonu (niem. Sterberurkunde/Auszug aus dem Sterbeeintrag) lub innego dokumentu stwierdzającego zgon. Trzeci dokument to zezwolenie na pochówek wydane przez starostę lub prezydenta miasta.

Gdzie udać się z dokumentami?

Z wymienionymi dokumentami należy udać się do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego RP, na którego terenie doszło do zgonu. Należy je złożyć w oryginale, jeśli są sporządzone w języku niemieckim, nie wymagają tłumaczenia na język polski. Po uiszczeniu opłaty w konsulacie w wysokości 50,00 EUR, otrzymuje się zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju, co może potrwać maksymalnie 3 dni.

Kto może złożyć dokumenty?

Z wnioskiem do konsulatu o wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona do pochówku z mocy ustawy (małżonek, krewni, powinowaci) lub osoba przez nią upoważniona (np. firmy zajmujące się międzynarodowym transportem zwłok). Osoba upoważniona powinna posiadać oryginał udzielonego pełnomocnictwa. Ze względu na to, że przewóz ciała musi spełniać wymogi sanitarne, najlepiej powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu podmiotowi, który ma odpowiednie środki transportu. Poza przewozem zajmie się wszystkimi formalnościami w kraju i za granicą. Jedynie przewóz prochów w urnie może odbywać się transportem prywatnym pod warunkiem, że przepisy kraju związkowego dopuszczają wydanie urny osobie prywatnej.