Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 11, 2021 in Motoryzacja |

Olej przepracowany – skup zużytego oleju silnikowego

Olej przepracowany – skup zużytego oleju silnikowego

Wszystkie oleje przepracowane są szkodliwe dla środowiska. Oleje przepracowane pochodzące ze stacji obsługi pojazdów i zakładów przemysłowych, ale także olej silnikowy po wymianie, pochodzący od prywatnych właścicieli pojazdów samochodowych, stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemu. W trosce o dobro środowiska, ale także w myśl przepisów prawa, należy przekazywać zużyty olej specjalnym jednostkom. Co robią ze zużytym olejem warsztaty samochodowe oraz gdzie oddać niewielkie ilości odpadu po samodzielnej wymianie oleju silnikowego?

Przepracowany olej jest nazywany także olejem zużytym. Do grupy przepracowanych olejów zalicza się wszelakie oleje smarowe czy też przemysłowe, nienadające się po wyeksploatowaniu do dalszego stosowania w ich pierwotnej roli. Oleje odpadowe muszą być utylizowane w określony sposób, zgodnie z przepisami prawa, tak aby nie zagrażały środowisku. Obowiązkiem utylizacji obciążony jest właściciel przepracowanego oleju, czyli osoba lub firma, która wygenerowała odpad.

Olej przepracowany jest generowany między innymi przez rynek motoryzacyjny, w warsztatach samochodowych, przez firmy transportowe, maszyny i urządzenia przemysłowe, stacje obsługi pojazdów i nie tylko. Sposób pozbywania się odpadów olejowych jest regulowany specjalną ustawą o gospodarowaniu odpadami. Pozbycie się ich przez wylanie do studzienki kanalizacyjnej bądź w inny nielegalny sposób, który mógłby zagrażać środowisku, jest obarczone finansowymi karami. Co zatem zrobić ze zużytym olejem? W jaki sposób pozbywają się go na dużą skale zakłady przemysłowe czy warsztaty samochodowe? Co można zrobić z olejem silnikowym po wymianie?

Olej przepracowany – skup – jak to działa?

Żeby pozbyć się oleju odpadowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa, można skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy odbierającej olej przepracowany. Skup oleju realizują najczęściej podmioty, które zapewniają transport odpadów w specjalnych zbiornikach i dostarczenie w bezpieczny sposób do utylizacji. Z usług tego rodzaju firm skupujących odpady olejowe korzystają najczęściej większe firmy generujące przepracowany olej, czyli na przykład samochodowe warsztaty lub zakłady przemysłowe. Osoby prywatne, które decydują się na samodzielną wymianę oleju silnikowego, stają przed problemem pozbycia się odpadu. Jeśli posiadamy zaprzyjaźniony warsztat samochodowy, możemy postarać się o przekazanie mu przepracowanego oleju. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, należy przekazać odpad bezpośrednio do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.